Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行

蘇丹阿都沙末大廈(Bangunan Sultan Abdul Samad)是馬來西亞吉隆坡的一個重要地標,位於獨立廣場和雪蘭莪皇家俱樂部前面。這座建築以當時的雪蘭莪蘇丹阿都沙末命名。 大廈高41米,擁有一座宏偉的鐘樓和閃亮的銅圓頂。它曾是吉隆坡高等法院的所在地,也是馬來西亞聯邦法院和上訴院的舊址。

Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行
Article 6422 – Malaysia Kuala Lumpur Bangunan Sultan Abdul Samad X ShihTrip|[馬來西亞]吉隆坡蘇丹阿都沙末大廈X施旅行

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *