Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行

4V99+RCP, Mae Chan, Mae Chan District, Chiang Rai 57110泰國

20°07’10.8″N 99°52’08.5″E

20.119670, 99.869020

Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行
Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行
Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行
Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行
Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行
Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行
Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行
Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行
Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行
Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行
Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行
Article 6224 – Thailand Chiang Rai Chao Por Kew Thab Yang Shrine X ShihTrip|[泰國清萊]趙波邱塔楊神社/ศาลเจ้าพ่อกิ่วทับยั้งX施旅行

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *