Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行

143 Sri Poom Rd, Tambon Si Phum, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200泰国

18°47’43.4″N 98°59’02.4″E

18.795381, 98.984006

這是一間以馬為主題的寺廟,據說這裡原為馬場,主人心愛的馬去世,所以建廟紀念之。

Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行
Article 6190– Thailand Chiang Mai Wat Khuan Khama X ShihTrip|[泰國清邁]馬廟/坤卡瑪寺/วัดควรค่าม้าX施旅行

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *